Showing 1–9 of 36 results

Cho thuê đồ trang trí

Cho thuê đồ trang trí cho các chương trình sự kiện, quay phim, trường quay, trang trí tết, noel… Với đầy đủ các đồ trang trí bằng các vật liệu khác nhau như

  • Đồ trang trí bằng tre
  • Đồ trang trí bằng gỗ
  • Đồ trang trí bằng cổ xưa
  • Đồ trang trí sự kiện

Tìm nơi cho thuê đồ trang trí LH ngay công ty Hoàng Phát anh chị nhé